ENEN CZE
===

publikace

obálka publikace Petr Mach: Úskalí evropské integrace, 2. vyd.

96 stran, brožovaná vazba
vyšlo: únor 2003
cena: 70,- Kč

stáhnout


Evropská integrace a vstup do Evropské unie právem patří k nejdiskutovanějším tématům dnešní České republiky. Plánovaný vstup do EU v roce 2004 se blíží a spolu s ním krystalizují názory občanů i politických stran na proces rozšiřování unie i na budoucnost evropské integrace. Sílí obavy, že Evropská unie směřuje k centralistickému, federalistickému modelu, a tím sílí i otazníky nad budoucností národních států.

Jsem rád, že tolik potřebnou diskusi o evropské integraci obohacuje Petr Mach, analytik Centra pro ekonomiku a politiku a jedna z nejvýraznějších postav nejmladší generace českých ekonomů. Knížka, kterou čtenář dostává do rukou, shrnuje texty, které autor uveřejnil v různých časopisech doma i v zahraničí, texty, které mají společné tématické pojítko: kritiku evropské integrace.

Přínosný je autorův koncept konkurence právních řádů jako analogie tržní konkurence, protože je pravda, že Evropská unie není jen o bezcelním obchodu mezi jednotlivými členy, ale i o pravidlech a normách, jimž jsou národní legislativy podřizovány. Názor, že EU je dalším pokusem o globální jurisdikci, je provokativní, ale do značné míry podložený.

Cenná je autorova analýza německých národních zájmů v procesu rozšíření EU. Nahlédnutí, že každá norma, která v bohatém Německu znamená kodifikaci statu quo, znamená pro chudší Českou republiku drahé přizpůsobení, je korektní. Umělé přenesení nejen měny, ale i celého právního řádu západního Německa, zásadně prohloubilo transformační náklady na území bývalé NDR.

Tezi, že EMU není optimální měnová zóna ve smyslu Mundellovy definice, hájíme na všech fórech. Autor přichází s přesvědčivými historickými příklady – rozdílem mezi severní a jižní Itálií a východní a západní částí Německa v době po sjednocení. Ačkoli rozdílné míry nezaměstnanosti v těchto regionech jsou dány spíše strukturálně, umělé nasazení společné měny do nehomogenního tržního prostoru určitě přizpůsobování nenapomáhá.

Myšlenku, že euro je politický projekt mezinárodního přerozdělování, dokládá autor tím, že národní měna znamená příjem pro státní rozpočet (příjem z ražebného). Současně při vzniku eura došlo k obrovskému přesunu aktiv národních bank na centrální banku ve Frankfurtu. Příměr, že euro znamená největší mezinárodní transfer v dějinách, je proto na místě.

Knížka Petra Macha nevyužívá jen známé poznatky ekonomické teorie, ale zavádí i řadu nových a originálních konceptů – např. aplikaci teorie her na evropskou integraci, pojem optimální politické oblasti apod. To, že naše argumenty pro vstup do EU mohou být z druhé strany hranic argumenty proti našemu přijetí, je pravda. Právě proto mezi členskými a kandidátskými státy dochází při procesu rozšíření k obtížnému a tvrdému vyjednávání.

Věřím, že nová publikace Centra pro ekonomiku a politiku obohatí domácí diskusi o evropské integraci. Pokud přispěje k tomu, že paušální soudy o eurooptimismu či europesimismu nahradí střízlivá a klidná analýza probíhajících procesů, budu rád. Nevěřme fatalismu konstruktérů evropského superstátu. Osud dalšího směřování Evropy a Evropské unie zůstává v rukou nás – Evropanů.

Václav Klaus

---
© Centrum pro ekonomiku a politiku 2005-2024
design, kód: Jan Holpuch nejml.
RSS 2.0 RSS ­